Horské středisko ELJON

Obnova kapličky "Poslední večeře Páně"
ve Špindlerově Mlýně

Kaplička na podzim roku 2011.

Kapličky a křížky, které v Krkonoších podél cest potkáváme, vyrůstaly jako výraz zbožnosti zdejších horalů. Nebyly stavěny církví, ale místními usedlíky, kteří se o ně i dále starali. Na tuto tradici chce navázat skupina špindlerovských občanů, která si jako svůj první cíl vybrala kapličku "Poslední večeře Páně".

Tato kaplička stojí mezi dolní budovou Základní školy a někdejším objektem řezníka Lukesche č.p. 31, dnešní horní budovou ZŠ.. Podle knihy J. Richtera a kolektivu: "Die alte Heimat Spindelmuhle Sv.Peter a Friedrichsthal" byla postavena kolem roku 1850 rodinou Buchbergerovou právě z č.p.31, znovu vystavěna roku 1866 a že v ní byl použit vyřezávaný obraz Poslední večeře Páně, díky němuž dostala své jméno. Tradicí rodiny řezníka a uzenáře Franze Buchbergera bylo, že každý večer jeden člen rodiny v kapličce zapálil svíčku a odsloužil malou pobožnost. To pokračovalo i ve 30. letech minulého století v rodině řezníka Lukesche. V 50. letech starost o kapličku převzala rodina Srogoňova z čp. 35 a později i pan Holodniok, majitel vedle stojícího včelína, za což jim patří velký dík. V současnosti je vlastníkem objektu Město Špindlerův Mlýn. Jeho zástupce, vedoucí majetkového odboru paní Staruchová, naši snahu o opravu kapličky podporuje a přislíbila pomoc.

Interiér kapličky před obnovou.

Kaplička leží v nadmořské výšce 803 metry, je zděná, obdélníkového půdorysu, průčelí je s trojúhelníkovým štítem orientovaným na sever. Protože stavba nemá žádné izolace proti vodě, nedostatečný drenážní systém i odvod dešťové vody a v průběhu zimy není vstup, opatřený pouze mříží, chráněn proti vnikání sněhu, jsou vnitřní stěny a omítka dlouhodobě vlhké, místy plesnivé.

Podle odborného návrhu na opravu kapličky je potřeba:

  1. odkopat příkop po obvodu, vytvořit drenážní systém, upravit a urovnat terén, částečně odstranit vnitřní omítky a nahodit nové sanační, zabezpečit vchod proti vnikání sněhu
  2. odstranit nevhodnou plechovou střešní krytinu a nahradit ji původní šindelovou
  3. vyřešit celkové výtvarné vyznění objektu, jeho výzdobu
  4. umístnit vícejazyčnou informační ceduli s historií kapličky, možná i jako první zastávku plánovaného okruhu po drobných sakrálních památkách Špindlerova Mlýna.

Velmi bychom si přáli, aby se oprava kapličky stala společnou věcí místních lidí, jejich zapojení je z našeho pohledu stejně důležité jako samotný výsledek. Je možností, jak posílit osobní vztah mezi lidmi samotnými a také vztah k území a určitému místu. Odměnou nám bude, že opravená a hezká kaple zůstane po nás i dalším generacím.

Rádi mezi sebou přivítáme další spolupracovníky, pokud máte zájem se připojit, budeme moc potěšeni.

Kontakt: Petr Erlebach, 732 580 154, info@eljon.cz

 

Projekt je podpořen Nadací VIA z programu ČSOB a Era pro podporu regionů.

Nadace VIAČSOBERA

Obnovená kaplička "Poslední večeře Páně"

Nu, a je to za námi. Po více než ročním snažení jsme v sobotu 18. října za účasti pana starosty a nemalého počtu našich podporovatelů odevzdali obnovenou kapličku všem obyvatelům i návštěvníkům Špindlerova Mlýna. P. Jiří Šlégr požehnal nový, uvnitř umístněný obraz "Poslední večeře Páně", který zhotovil místní malíř pan Lapato. Současnou podobu kapličky si můžete prohlédnout na fotografiích, jejichž autorem je pan Jiří Novák. Níže uveřejněný text je umístněn v báni na střeše kapličky na památku pro další generace.

Kovářská práce nad vchodemObraz Text umístněný ve střešní báni

Slavnostní otevření 18. října 2014

Po více jak ročním snažení si Vás s velkou radostí dovolujeme pozvat na slavnostní otevření obnovené kapličky "Poslední večeře Páně", které se uskuteční v sobotu 18. října od 15 hodin.

Brigády v srpnu - říjnu

Během těchto tří měsíců jsme absolvovali tolik pracovních setkání, že by bylo velmi obtížné je zde jednotlivě vyjmenovat. Tedy alespoň souhrnem, čeho všeho se týkaly - nahození vnějších i vnitřních omítek, jejich výmalba a penetrace, dosypání drti kolem vnějších zdí, nátěr podstřešních lišt, instalace kovářské práce nad vchodem a pozlacené střešní báně, zabudování a zapojení vnitřního osvětlení, instalace vnitřního obrazu, výroba a instalace vnitřních lavic, oprava a nátěr vstupní mříže. Po této zkušenosti jsme si upravili známé rčení na "Bylo tam práce jako na kapličce".

5. veřejná brigáda 3.7.2014

Tato brigáda se stejně jako minulá nesla čistě v destrukčním duchu, osekali jsme starou omítku a připravili tak kapličku na nový fasádní kabát. Ke slovu přišla kladiva, majzlíky, špachtle, bourací a vrtací kladiva, brusky, frézy. K práci jsme přistupovali zodpovědně, jak můžete vidět níže na obrázcích. Použití brusky a sanační frézy vyvolávalo až stavy sněžné slepoty, pojmy nahoře a dole ztrácely svůj význam a zůstávala pouze bílá všude kolem. Počasí bylo ukázkové, jako již tradičně, za což s vděčností říkáme Bohu díky.

Benefiční koncert

V sobotu 7. června se uskutečnil koncert špindlerovské skupiny Petach. Skupina si přibližně s padesátkou posluchačů oslavila své 10. narozeniny a spojila tak příjemné s užitečným. Tím užitečným je, že celý výtěžek ve výši 7 000 Kč z dobrovolného vstupného Petach věnoval na obnovu kapličky Poslední večeře Páně.

Nová šindelová střecha

Za pouhé dva dny 5.- 7. května dokázali pánové řemeslníci z firmy Šindelářství Čábelka - Věříš položit novou střechu ze štípaného modřínového šindele. Modřínové dřevo má tu výhodu, že je bezúdržbové (smrk se oproti tomu musí každých pět let natřít). Životnost nové střechy je cca 50 let, kolem roku 2065 tedy počítáme s její obnovou.

No řekněte sami, není to krása?

4. veřejná brigáda 22.4.2014

První pracovní setkání roce 2014 by se dalo nazvat "Brigádou dlouhých žebříků", sundavali jsme totiž starou střešní krytinu a bez tohoto náčiní bychom se neobešli. Za pomoci kladiv, seker, majzlíků, pajcrů a podobných ničitelských nástrojů jsme odstranili nejdříve vrchní ocelový plech (chvíli trvalo, než jsme přišli jak na to) a následně i spodní vrstvu starých smrkových šindelů (to už šlo samo). Zůstavší krov je naštěstí celkem v pořádku, vyměnit se budou muset snad jen dva od dřevokazného hmyzu poničené trámy a pár latí. Trocha vzrušení byla při sejmutí kovové báně z vrcholu střechy, někdy se do nich ukládaly předměty z doby vzniku stavby. Ukázalo se však, že tato báň je z doby nedávné a zcela prázdná. Což rádi napravíme, před její zpětnou instalací do ní umístníme seznam pomocníků a dárců, kteří se na obnově kapličky podíleli. Jinak počasí nám opět přálo, pršet začalo chvíli po tom, co jsme kapličce nasadili prozatímní igelitovou čepici.

 

Získali jsme grant!

Neočekávané se stalo realitou, naše žádost o příspěvek z Grantového fondu ČSOB byla vyslyšena v plné výši. Zde je část z dopisu s oznámením o přidělení grantu:

"Do Grantového fondu ČSOB se letos přihlásilo celkem 78 projektů a celková výše požadovaných prostředků dosáhla 4 424 100 Kč. Hodnotící komise rozdělila na svém zasedání dne 21. listopadu částku 988 883 Kč mezi 18 nejlépe hodnocených projektů. Jsme velice potěšeni, že právě Vámi podaný projekt "Obnova kapličky Poslední večeře Páně" byl hodnotící komisí Grantového fondu ČSOB vybrán k podpoře v plné výši 65 000 Kč. ČSOB Vám tyto finanční prostředky poukáže prostřednictvím Nadace VIA."

Příspěvek použijeme především na novou šindelovou střechu a dále na vnitřní výzdobu kapličky.

 

3. veřejná brigáda 19.10.2013

Je sobota, 19. října, teplota těsně nad nulou, jasná a slunečná obloha. Letos naposled se sešlo několik dobrovolníků, aby "dotáhli" práce kolem kapličky tak, aby bylo možné ji "zazimovat" ve smyslu: "víc už se teď udělat nedá, takže může klidně zapadnout sněhem". Petr Erlebach s Jiřím Holečkem přivrtali zvenčí po obvodu kapličky plastovou hydroizolaci, Iveta Holečková a Renata Rollerová pomocí parního čističe očistily od zeminy všechny kameny, kterými pak všichni společně na závěr stavbu obložili. Poté zbývalo už jen odklidit nevyužitou hlínu i kameny, hráběmi zarovnat terén okolní louky (její nerovnosti byly přebytečnou zeminou zasypány) a zamést přilehlé asfaltové cesty.

Brigáda 19.10.2013 Brigáda 19.10.2013 Brigáda 19.10.2013 Brigáda 19.10.2013

2. veřejná brigáda 12.10.2013

O druhé říjnové sobotě se nás sešlo deset brigádníků. Dokončili jsme výkop okolo kapličky, na obnažené základy přichytili nopovou folii, vystlali netkanou textilií, na dno výkopu položili do spádu plastovou drenážní trubku a vše zasypali kamennou drtí. Počasí nám opět přálo, svačiny byly výborné, spokojenost s odvedenou prací veliká.

Veřejná brigáda 28.9.2013

Brigáda 28.9.2013 Brigáda 28.9.2013 Brigáda 28.9.2013 Brigáda 28.9.2013 Brigáda 28.9.2013

První brigáda pro zvelebení kapličky "Poslední večeře Páně" byla nad očekávání plodná. Sešlo se nás víc než deset. Vnitřní pocit připravenosti na nezvyklé pracovní nasazení posílil i toho posledního slabého ducha, jestli vůbec v někom zůstal. Všichni, kteří přišli, pracovali s krátkou přestávkou na svačinu spojenou s obědem, od devíti hodin ráno do čtyř odpoledne.

Protože stavba nemá žádné izolace proti vodě, nedostatečný drenážní systém i odvod dešťové vody, bylo třeba v její těsné blízkosti odkopat drny a vykopat příkop po celém jejím obvodu. Na díle zapracoval kolektiv brigádníků s bravurou.

Bylo nutné se zbavit v interiéru dlouhodobě vlhké, místy plesnivé vnitřní omítky. To se skvěle podařilo Milanu Hlaváčovi za asistence Renaty Rollerové.

Záměr rekonstrukce kapličky byl projednán s paní Jiřinou Staruchovou, vedoucí majetkového odboru při MěÚ ve Šp. Mlýně. Město souhlasilo a zajistilo výpomoc. Nechalo přistavit kontejner na odpad a hlínu, který se brigádníkům podařilo naplnit až po okraj.

I když jsme udělali hodně práce, v kolektivu příznivců jsme si řekli, že se musíme znovu sejít a započaté dílo před zimou do jisté míry zakonzervovat. Nemůžeme nechat kapličku s obnaženými výkopy. Mráz a sníh by mohly statiku budovy a základy stavby poškodit.

Domácí houstičky, chléb a paštiku (uzené a klobásky) zajistila rodina Rohlíčkova a Holečkova, chutné párky s hořčicí, koláč s ovocem a ořechy, nezbytné tekutiny i další pochutiny připravila rodina Holodniokova a Kuříkova.

Krátké odpočinkové přestávky nečekaně vyprovokoval Steve Pitts. Průběžně vařil anglický čaj i kávu. Spolu se sušenkami naplněné hrnky na obrovském táce přinášel a tak zpříjemnil pracovní nasazení sobotního dopoledne i odpoledne.

Poděkování patří všem, kteří přišli pracovat.

Zapojení několika místních lidí se podařilo a je ještě důležitějším procesem než samotný výsledek. Je možností, jak posílit osobní vztahy a také vztah k území i určitému místu. Přijďte i vy. Srdečně vás zveme ke společnému dílu. Odměnou nám bude, že opravená a hezká kaple zůstane po nás i dalším generacím.


© 2004 - 2019     543 51 Špindlerův Mlýn 33     tel., fax: (+420) 499 523 852     e-mail: info@eljon.cz