Horské středisko ELJON

ŠalMíJá

Alba

1. Srdce čisté - CD + zpěvník, 1996 Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří
 
Srdce čisté - 1. album 1. Ajjeká - Kde jsi (Gen 3,9)
2. Když jsem volal (Ž 138)
3. Prach jsi (Gen 3,19)
4. Buď mi ochrannou skálou (Ž 31)
5. Srdce čisté (Ž 51)
6. Svatý Michaeli
7. Zaradoval jsem se (Ž 122)
8. Chval duše má (Ž 146)
9. Raduj se (Ž 37)
10. Země svatá (Ex 3,6)
11. Ne nám, Pane (Ž 115)
12. Hospodin je můj pastýř (Ž 23)
13. Élí (Ž 22)
14. Tváří v tvář
15. Vůně kadidla (Ž 141)
16. Opatruj mě (Ž 17)
17. Kdopak smí vstoupit (Ž 24)
18. Živé zdi
19. Jako laň prahne (Ž 42)
20. Hospodine, náš pane (Ž 8)
 
 
2. Já a Ty - CD + zpěvník, 1998 ROSA
 
Já a Ty - 2. album 1. K pramenům lásky   mp3
2. Poselství dne a noci
3. Já a Ty   mp3
4. Požehnaná   mp3
5. Dříve než
6. Svatyně Neviditelného
7. Pod ochranu Tvou   mp3
8. Haleluja
9. Walkman 10. Poklad v hlíně
11. Svatý Vojtěchu   mp3
12. Stopy nenarozených   mp3
13. Maminko, víš
14. Otevři, Bože, moje ústa
15. Boží zbroj
16. Jako je vzdálené
17. Vájehý ór
 
 
3. Stánek Hospodina - CD + MC, 2001 ROSA
 
Stánek Hospodina - 3. album 1. Dědictví
2. Pane, nezasoužím si
3. Opustit lásku   mp3
4. Stánek Hospodina   mp3
5. Zdrávas Královno
6. Lístek
7. Brána srdce
8. S duší pokornou
9. Kdo žízní
10. Tvoje tvář   mp3 11. Zásoby
12. Dary Ducha
13. Tma   mp3
14. Marnotratný otec
15. Jeruzalém
16. Matko Boží
17. Denár   mp3
18. Litanie
19. Útočiště mé   mp3

© 2004 - 2019     543 51 Špindlerův Mlýn 33     tel., fax: (+420) 499 523 852     e-mail: info@eljon.cz