Horské středisko ELJON

Vznik EljonuO nás

ajin
ajin   70   oko 
Eljon vav
vav   6   spojovací háček,
              člověk
lamed
lamed   30   hůl, bodec 
nun
nun   50   ryba
jod
jod   10   ruka 
 

Co to je Eljon?

Především je to hebrejské slovo, jedno ze sedmi Božích jmen Starého zákona. V překladu znamená "Přebývající na hoře" nebo též "Nejvyšší". Každé písmenko hebrejské abecedy má také svou číselnou hodnotu a navíc představuje i určitou věc:

Oko, které vidí, nám hned na počátku představuje všudypřítomnou a všechno prohlédající Boží lásku. Slovo pro "vidět" zní v hebrejštině stejně jako slovo pro "pastýř". I v Krkonoších nebo v jiných "horách" našeho duchovního putování je potřeba hůl, o kterou se můžeme s jistotou opřít nebo která, pokud na sobě nese "otisky" Boží přítomnosti, nám určitě pomůže v boji s mocnostmi zla. O tom by nám mohl mnoho říci i sám Mojžíš. Uprostřed Eljonu je umístěna ruka. Každý toužíme po pochopení nebo lépe po uchopení - aby naše ruka nebyla prázdná. Jistě je to i proto, že právě ruka je pro uchopení té druhé Stvořitelem uzpůsobená. Proto, kdo má všech pět pohromadě, nikdy se Boha nepustí, aby tak ON mohl být středem jeho bytí. Tajemství člověka je ukryté ve čtvrtém písmenku vav. Můžeme v něm vidět "přímého" - poctivého člověka, který svým životem pevně spojuje "zem" i "nebeské království". Počítá s tím, že chůze po tomto světě může dostat nekonečnou dimenzi právě tím, že ho Bůh zcela prostoupí. Bylo by málo zůstat uzavřený do světa stvořených věcí. Číslo 50 je už z "druhého světa", kde jsme "za vodou" toku času. Ryba nás může upozornit na krásu ticha, ve kterém může být člověk spojen s Bohem. Rybu měli ve svém znaku i první křesťané.

Dále je Eljon název horského střediska, které po šesti letech rekonstrukčních prací 1997-2003 vzniklo v budově římskokatolické fary ve Špindlerově Mlýně. Naším cílem je vytvářet zázemí pro pastorační, evangelizační, kulturní, vzdělávací, společenskou, sportovní a rekreační činnost, včetně jejího organizování a poskytovat ubytování na nekomerční cenové úrovni. Prakticky to znamená zejména:

  • ve spolupráci s hospicovým hnutím v České republice poskytovat zázemí pro výchovu a vzdělávání laiků i odborníků v této oblasti a poskytovat finančně zvýhodněné ubytování zaměstnancům hospiců a jejich rodinným příslušníkům
  • prohlubovat spolupráci na mezinárodní úrovni, zejména pak budování česko-německých vztahů
  • vytvářet pro mládež programy duchovního, evangelizačního a misijního charakteru
  • organizovat programy zaměřené na práci s rodinou
  • poskytovat prostory domu pro rekreační pobyty sociálně slabším vrstvám obyvatelstva
  • zajišťovat zázemí pro farní společenství ve Špindlerově Mlýně, neboť ve středisku je umístněn i farní úřad.

A konečně je Eljon i název obecně prospěšné společnosti Eljon o.p.s., založené v roce 2000 za účelem zajištění provozu střediska.

    Zde si můžete stáhnout výroční zprávy společnosti: 2015, 2014 (2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002)


© 2004 - 2019     543 51 Špindlerův Mlýn 33     tel., fax: (+420) 499 523 852     e-mail: info@eljon.cz